۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

چرا دنیا اینگونه است

به من می گویند که تو مدیر ایرانیان هستی ولی نمی دانند که من فقط با احمد شریک هستم و سیاست ها دست اوست
شبکه ای که با خون دل تأسیسش کردیم و با هزار راه مجوز آن را گرفتیم اکنون باید بنشینیم و شایعاتش را تحمل کنیم
چرا دنیا اینگونه است از ارتباطم با مهدی می گویند آیا مهدی بله همین مهدی فرزند مرادتان نیست چطور ارتباطم با وی دست آویزتان شده است
چطور عمری سنگش را به سینه می زنید ولی پشت سرش از ارتباط های پسرش آتو می گیرید!؟
به من می گوید که چرا آمریکا رفتی مگر آقا زاده ای
نگذار ارتباطت را با همین آمریکایی ها بگویم من که آمریکا رفتم دیگر در استودیوی صدای آمریکا نرفتم و وطنم را تقدیمشان کنم
ادامه دارد 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر