۱۳۹۱ فروردین ۲۶, شنبه

خودمان را که نمی توانیم فریب دهیم

"این جامعه شایسته آن همه شهادت ها و جان گذشتگی ها نیست "شما اگر به جامعه نگاه کنید، باور می کنید
"برای اینکه دُختران ما را به روسپیگری ببرند، نیازی به انقلاب و این همه کُشته نبود!"
این مطلب را از نوری زاد دیدم که تکان دهنده بود
 
واقعیت اینست که باید بگویم آقای نوری زاد شما و امثال شما هستید که دختران این مرز و بوم را به روسپی گری برده اید آیا مگر این نیست که با درج چنین مطالبی خود روسپی گری را رواج داده اید و به قول خودتان دیگر نیازی به انقلاب نبود.
روسپی گری را چه کسی در این مملکت آورد؟
مگر غیر از این است که من و شما در این مملکت می توانیم تأثیر گذار باشیم و خوب طبیعتا هر اتفاقی که برای ناموس وطن بیفتد من و شما نیز در آن دخیل هستیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر