۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۰, چهارشنبه

وارونگی دنیا

همه چیز این دنیا را که بررسی می کنی در میابی جز وارونگی و از زمین باریدن چیز دیگری ندارد
به من می گویند که سر در سفره سپاه داری
به من می گویند که ارتزاق از سپاه و ارتباطاتت تو را فربه کرده
به من گویند که چرا آمریکا می روی؟ آمریکا می روی که چه کنی؟ 
باید بگویم که آقایان به اصطلاح دلسوز چه کسی سر در سفره سپاه دارد؟ چه کسی ارتزاق از ارتباطات می کند؟ چه کسی سوء استفاده از موقعیتش می کند؟ 
به نظرم کسانی سوء استفاده از این مملکت کرده اند که با نان این مملکت فربه شده اند و در صدای دشمن برنامه اجرا می کنند
من که در آمریکا می روم به دنبال کسب و کار هستم اما تویی که به آمریکا می روی چرا در بلدگوی صدای آن ها شده ای؟ چرا آتش بیار معرکه شده ای؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر